Chúng tôi có 6 sản phẩm dành cho bạn

Sơn lót siêu kháng muối ngoại thất cao cấp nano thượng hạng

Sơn lót siêu kháng muối ngoại thất cao cấp nano thượng hạng

Sơn lót siêu kháng muối ngoại thất cao cấp nano thượng hạng là loại sơn hệ nước Acrilyc, có khả năng kháng kiềm hóa trên bề mặt tường, thấm sâu vào bề mặt tường, tăng ...

Chi tiết
Sơn siêu bóng men sứ ngoại thất cao cấp nano thượng hạng

Sơn siêu bóng men sứ ngoại thất cao cấp nano thượng hạng

Sơn siêu bóng ngoại thất cao cấp thượng hạng là loại sơn hệ nước Acrilyc, dùng để sơn trang trí ngoài nhà, đã được nghiên cứu và thử nghiệm rất phù hợp với khí hậu ...

Chi tiết
Sơn lót kháng kiềm ngoại thất nano thượng hạng

Sơn lót kháng kiềm ngoại thất nano thượng hạng

Sơn lót kháng kiềm ngoại thất cao cấp thượng hạng là loại sơn hệ nước Acrilyc, có khả năng kháng kiềm hóa trên bề mặt tường, thấm sâu vào bề mặt tường, tăng khả năng ...

Chi tiết
Sơn lót kháng kiềm ngoại thất nano đặc biệt

Sơn lót kháng kiềm ngoại thất nano đặc biệt

Sơn lót kháng kiềm ngoại thất cao cấp NANO là loại sơn hệ nước Acrilyc, có khả năng kháng kiềm hóa trên bề mặt tường, thấm sâu vào bề mặt tường, tăng khả năng bám ...

Chi tiết
Sơn bóng men sứ ngoại thất cao cấp nano đặc biệt

Sơn bóng men sứ ngoại thất cao cấp nano đặc biệt

Sơn bóng men sứ ngoại thất cao cấp nano đặc biệt là loại sơn hệ nước Acrilyc, cho màng sơn mịn. Màu sắc phong phú, tươi sáng, được sử dụng ngoài nhà, phù hợp vói ...

Chi tiết
Sơn mịn ngoại thất cao cấp

Sơn mịn ngoại thất cao cấp

Sơn mịn ngoại thất cao cấp: Là loại sơn nước Acrylic cho màng sơn mịn. Màu sắc phong phú, tươi sáng, được sử dụng ngoài trời, phù hợp với khí hậu nhiệt đới gió mùa, ...

Chi tiết
trở lên